jg_navngivning

Men er hun ikke indskrevet i kirkebogen med et forkert patronym (efternavn)?
Det burde vel være Gondelsdatter. Senere blev hun som oftest benævnt Gundersdatter.

Men hvilket navn skal Johanne så registreres under. Jeg er ikke i tvivl: Kirkebogens indførsel er det juridisk gældende navn, uanset hvilke fejl der er begået. Det er det oprindeligt indførte navn, der skal registreres som primært navn (dåbsnavnet).
En ændring af navnet kan kun ske ved en official navneændring og denne skal være indført i kirkebogen med angivelse af årsagen (Kgl. Res. eller anden myndighedsafgørelse).
Alle øvrige navne må registreres som alternative. Det gælder også navneændringer, herunder også tilgiftede navne, kælenavne, kaldenavne etc.
PS: Johanne Gondesdaatter er født den 12 December og ikke som anført i billedteksten den 22 December og patronym-endelsen datter skrives med 2 a’er (å): daatter i kirkebogen.

Karl Johan Peter Ekberg (omkr 1890 – 1967)
Hedevig Ekberg f. Sindalsen (1893 – 1982)
Karla Jeanne Etel Reinodt f. Ekberg (1930 – 1992)

Informationer søges. Se siden Slægtsforskning med foto af familien.